திட்டங்கள்
 
 

சூரிய உலர்த்தி் அமைத்தல்

 
 
 
நிதியுதவி
 
 
மாநில அரசுத் திட்டம், மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 100%
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல்

தமிழகத்தின் அனைத்து விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய குழுக்கள்

வருமானம் வரம்பு இல்லை
வயது 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
இனம் அனைத்து இனம்
நன்மைகள் வகை
  • 100 சூரிய உலர்த்திகள் ரூ.200 இலட்சத்தில் அமைக்கப்படுகிறது..

  • சூரிய உலர்த்திகள் அமைப்பதற்கான மதிப்பீட்டுத் தொகையில் 50 சதவீத மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.்.
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.
 
 
திட்டத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள்  செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
மற்ற விபரங்கள்
 
 

வேளாண்மை இயக்குநர் ,தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை இயக்குநர் மூலம் சூரிய உலர்த்திகள் அமைக்கத் தகுதியான விவசாயி/விவசாய குழுக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்

கூட்டுறவுத் துறை மூலமாக கடன் உதவி பெற வழிவகுக்கப்படும்.

வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிக இயக்குநர் மூலம் உலர்த்தப்பட்ட வேளாண் பொருட்களை விற்பனை செய்யத் தேவையான உதவி ஏற்படுத்தப்படும்

 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 

வருடத்தில் பெரும்பாலான நாட்கள் கிடைக்கப்பெறும் சூரிய சக்தியை உபயோகிக்க 100 சூரிய உலர்த்திகள் அமைத்தல்.