திட்டங்கள்
 
 

தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகளை நுண்ணீர் பாசன வசதியுடன் இணைத்து வழங்கும் திட்டம்.

 
 
 
நிதியுதவி
 
 
மாநில அரசுத் திட்டம், மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 50% மற்றும் மத்திய அரசின் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின்கீழ் 30 %
50 : 30  (50% NADP & 30% MNRE)
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல்

தகுந்த பாசன ஆதாரங்களுடன் (குழாய் கிணறு / திறந்தவெளி கிணறு / தரைநிலைத் தொட்டி) கூடிய விளை நிலங்களின் உடமையுள்ள அனைத்து விவசாயிகள். நுண்ணீர் பாசன வசதி அமைப்பினை ஏற்கனவே நிறுவியுள்ள அல்லது தற்பொழுது நுண்ணீர் பாசன அமைப்பினை நிறுவி அதனை இத்திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படும் சூரிய சக்தி பம்புகளுடன் இணைத்து பாசனம் மேற்கொள்ள விருப்பம் தெரிவிக்கும் விவசாயிகள்

வருமானம் அனைத்து விவசாயிகள்
வயது வரம்பு இல்லை
இனம் வரம்பு இல்லை
நன்மைகள் வகை
  • 80 சதவீத அரசு மானியத்தில் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும்.

  • நுண்ணீர் பாசன அமைப்பு செயல்படுத்தும் போது, நடைமுறையிலுள்ளதேசிய நுண்ணீர்ப் பாசன திட்டத்தின்கீழ் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியமும் இதர விவசாயிகளுக்கு 75 சதவீத மானியமும் வழங்கப்படும்.
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.
 
 
திட்டத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள்  செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 

பாசன வசதிக்கான எரிசக்தி பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல்.

விவசாயத்திற்கு மரபுசாரா எரிசக்தியினை தொடர் செலவினம் இல்லாத வகையில் வழங்கிடுதல்.

பாசனத்திற்கான நீரினைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி அதிக பயிர் வளர்ச்சி பெறுதல்.

சூரிய ஒளிக்கேற்ப தானாக சாய்மானத்தை சரி செய்துக் கொள்ளும் வசதியுடைய 4800 Wp திறனுடைய சூரிய சக்தியால் இயங்கும் 5 HP, AC பம்புசெட் அமைப்புகளை நுண்ணீர் பாசன வசதியுடன் இணைத்து விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல்.

��