திட்டங்கள்
 
  தமிழகத்தில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை / உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள்/தொழில் முனைவோர் மூலம் கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற உயர் தொழில்நுட்ப இயந்திர வாடகை மையம் அமைத்தல்.
 
 
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
மத்திய அரசின் பங்களிப்புத்திட்டம்
மத்திய அரசு -60 சதவீதம் , மாநில அரசு - 40 சதவீதம்
 
 
திட்டப் பகுதி
 
 
அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக)
 
 
நோக்கம்
 
 
  • கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற நடவு முதல் அறுவடை வரை மற்றும் அனைத்து பணிகளுக்கும் ஏற்ற வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை பயன்படுத்த விவசாயிகளை ஊக்குவித்தல்.
  • குறித்த காலத்தில் கரும்பு பயிரை அறுவடை செய்து கரும்பு உற்பத்தியை அதிகரித்தல்.
  • கரும்பு சாகுபடியில் அறுவடை செலவினை குறைத்தல்.
 
 
செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 
 

கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற உயர்தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் வாடகை மையங்கள் அமைக்கும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை / உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் / தனியார் சர்க்கரை ஆலை / தொழில் முனைவோருக்கு சர்க்கரை ஆலைகள் ஒத்துழைப்புடன் 40 சதவீதம் மானியம் வழங்குதல்.

>
 
 
மானியங்களும் சலுகைகளும்
 
 
  • ரூ.150 இலட்சம் மதிப்பிலான கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற உயர்தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் வாடகை மையங்களை அமைக்க 40 சதவீதம் அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.60 இலட்சம் மானியம் வழங்குதல்.
  • வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் அங்கீகாரம் மற்றும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து, கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் / உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் / தனியார் சர்க்கரை ஆலை / தொழில் முனைவோர்கள் தங்களுக்குத் தேவைப்படும் கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளின் வகைகள் மற்றும் மாதிரிகளை தங்களின் விருப்பத்தின்படி தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
 
 
தகுதி
 
 

கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் / உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் / தொழில்முனைவோர்கள் ஆகியோரின் முன்னுரிமை வரிசையில் உள்ளவாறு

 
 
திட்ட செயலாக்க கால நிர்ணயம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.