திட்டங்கள்
 
  அறுவடைக்குப்பின் செய் நேர்த்தி தொழில் நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மை
 
 
 
நிதியுதவி
 
 
மத்திய அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் (100% ) செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
100% மத்திய அரசு நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல் அனைத்து விவசாயிகள்
வருமானம் வரம்பு இல்லை
வயது 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
இனம் அனைத்து இனம்
நன்மைகள் வகை

அறுவடைக்குப்பின் செய் நேர்த்தி இயந்திரங்களை விவசாயிகளின் வயல்களில் செயல் விளக்கம் செய்து காண்பித்தல். செயல் விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்ட பிறகு சுய உதவிக்குழு / டான்வேப் குழு / பயனாளிகள் குழு / விவசாயிகள் குழு / நீரினைப் பயன்படுத்துவோர் சங்கம் / விளை பொருட்கள் குழு ஆகியவற்றிற்கு இயந்திரங்களை 50 சதவிகித மானிய விலையில் வழங்குதல்.

 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.
 
 
 
திட்ட அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேதி
 
 
2014-15
 
 
செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
2015-2016 நிதியாண்டு
 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 
  • தமிழ்நாட்டில் உணவுச் சத்து பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல் மற்றும் புரதச் சத்து அதிகமுள்ள பருப்புவகை மற்றும் சிறு தானியப்பயிர்களின் விளைச்சலினை ஊக்கப்படுத்துதல்.

  • விளைப் பொருட்களில் ஏற்படும் சேதாரத்தினை குறைத்து, தரத்தினை உயர்த்துவதற்கு தகுந்த தொழில் நுட்பங்களை பிரபலப்படுத்துதல்.

  • வேளாண் பதன் செய்தல், தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் விளைபொருட்களுக்கு மதிப்புக் கூட்டுதல் தொடர்பாக செயல் விளக்கங்கள் செய்து காண்பித்தல்