< வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
 
   
   
  திட்டங்கள்
 
  தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் தொழில் முனைவோர் மூலம் கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் அமைத்தல்.
 
 
 
நிதியுதவி
 
 
பங்களிப்பு விபரம் : மத்திய அரசு 100%.
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல் சர்க்கரைத் துறையின் கீழ் உள்ள சர்க்கரை ஆலைகளால் தொழில்முனைவோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கத் திட்டத்தின் மாவட்ட அளவிலான செயற்குழுவின் ஒப்புதல் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வருமானம் வரம்பு இல்லை
வயது 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
இனம் அனைத்து இனம்
நன்மைகள் வகை 2015-16ஆம் ஆண்டில் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் மூலம் வேளாண் இயந்திரமயமாக்கலுக்காக 5 தொழில் முனைவோருக்கு கரும்பு சாகுபடிக்கேற்ற வேளாண் இயந்திரங்கள் / கருவிகளை 40 சதவிகித மானியத்தில் வழங்குதல்.
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 

வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)

மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)

மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)

தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.

 
 
திட்டத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
2015-16 நிதியாண்டிற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
திட்ட அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேதி
 
 
2014-15
 
 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 

டிராக்டர் (60-70 குதிரை சக்தி திறன்), டிராக்டரால் இயக்கப்படும் சட்டிக்கலப்பை, சுழல் கலப்பை, கொத்துக் கலப்பை, பார் அமைக்கும் கருவி, கரும்பு கணுவெட்டும் கருவி, களையெடுத்தல், மண் அணைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கான சிறியவகை டிராக்டர், கரும்பு அறுவடை இயந்திரம், இன்பீல்டர்கள் 2 எண்கள், இன்பீல்டர்களுக்கு ஏற்ற டிராக்டர்கள் 2 எண்கள், டிராக்டரால் இயங்கும் கரும்பு சோகை துகளாக்கும் கருவி, கரும்பு சோகை கட்டும் கருவி, கரும்பு கட்டை சீவும் கருவி முதலான கருவிகளை தொழில்முனைவோர் மூலம் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் அமைத்து கரும்பு சாகுபடிக்கு வாடகைக்கு விடும் பொருட்டு 40% மானியம் அல்லது அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள அதிக பட்ச மானியத் தொகை இவற்றில் எது குறைவோ அதனை மானியமாக வழங்குதல்.


xt