திட்டங்கள்
 
  வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் மையங்கள் மூலம் வாடகைக்கு வழங்கும் திட்டம்
 
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
மத்திய அரசு நிதியுதவியுடன் (செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
நிதி அமைப்பு
 
 
மத்திய மற்றும் மாநிலஅரசுகளின் நிதியுதவியுடன் (50:50)செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல் அனைத்து விவசாயிகள்
வருமானம் வரம்பு இல்லை
வயது 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
இனம் அனைத்து இனம்
நன்மைகள் வகை
  • வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு நிதியுதவி அளித்தல்
  • பண்ணை இயந்திர வங்கிகளை ஏற்படுத்தி இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்குதல்
  • உயர் தொழில்நுட்ப / உயர் திறனுள்ள இயந்திரங்களை மையங்கள் மூலம் பெற்று வாடகைக்கு வழங்குதல்
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.
 
 
திட்டத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
திட்ட அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேதி
 
 
2014-15
 
 
செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
2015-2016 நிதியாண்டு
 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 

சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கும் வேளாண் இயந்திரமயமாக்குதல் சென்றடையும் வகையில் இயந்திரமயமாக்குதலைஅதிகரித்தல் மற்றும் எந்தெந்த பகுதிகளில் பண்ணை சக்தியின் அளவு குறைவாக உள்ளதோ அங்கு வேளாண் இயந்திரமயமாக்குதலை அதிகப்படுத்துதல்.

குறைந்த அளவு நிலம் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தனிப்பட்ட விவசாயிகள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தினால் ஏற்படும் வருவாய்க்கு பொருந்தாத வேளாண் இயந்திரங்களை வாங்க வேண்டிய  நிலையினை தவிர்ப்பதற்காக "வேளாண் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்கும் மையங்களை" நிறுவுவதை ஊக்கப்படுத்துதல்.

உயர்தொழில்நுட்ப மற்றும் உயர்விலையுள்ள வேளாண் இயந்திரங்களை உள்ளடக்கிய மையங்களை ஏற்படுத்துதல்.

</