திட்டங்கள்
 
  தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்குதல் திட்டம்
 
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
மத்திய அரசின் பங்களிப்புத்திட்டம்
மத்திய அரசு -60 சதவீதம் , மாநில அரசு - 40 சதவீதம்
 
 
திட்டப் பகுதி
 
 
அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக)
 
 
நோக்கம்
 
 
  • குறித்த காலத்தில் பண்ணைப் பணிகளை இயந்திரங்கள் மூலம் மேற்கொள்வதன் மூலம் மகசூலை அதிகரித்து, விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரித்தல்.
  • துல்லியமான பண்ணைப் பணிகள், இடுபொருள்களில் சிக்கனமான உபயோகம் மற்றும் உற்பத்தி செலவினத்தில் சேமிப்பு.
 
 
செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்
 
 

பவர்டில்லர், தானியங்கி நெல் நாற்று நடவு செய்யும் இயந்திரம், ரோட்டவேட்டர், விதை விதைக்கும் கருவி, உரமிடும் உழவில்லா விதைப்புக் கருவி, உரத்துடன் விதைக்கும் கருவி, டிராக்டர் மற்றும் பவர்டில்லரால் இயங்கக்கூடிய வரப்பு அமைக்கும் கருவி, டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய வைக்கோல் கட்டும் இயந்திரம், புதர் அகற்றும் கருவி மற்றும் நெற்பயிரில் விசை களையெடுப்பான் உள்ளடக்கிய விசை களையெடுக்கும் கருவி, தட்டை வெட்டும் கருவி மற்றும் விசைத்தெளிப்பான்களை விவசாயிகள் வாங்குவதற்கு மானிய உதவி வழங்குதல்.

 
 
மானியங்களும் சலுகைகளும்
 
 
  • வேளாண் இயந்திரங்கள் / கருவிகள் வாங்குவதற்கு ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், சிறு, குறு மற்றும் பெண் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிக பட்ச மானியத்தொகை இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாகவும், இதர விவசாயிகளுக்கு 40 சதவீதம் அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானியத்தொகை இதில் எது குறைவோஅத்தொகை மானியமாகவும் வழங்கப்படுகிறது.

    ( இணைப்பு - 1 )

  • வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் அங்கீகாரம் மற்றும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து, விவசாயிகள் தங்களுக்குத் தேவைப்படும் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளின் வகைகள் மற்றும் மாதிரிகளை தங்களின் விருப்பத்தின்படி தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
 
 
தகுதி
 
 

அனைத்து விவசாயிகளும்
முதலில் முழுத் தொகையை செலுத்துபவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்

 
 
திட்ட செயலாக்க கால நிர்ணயம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.