திட்டங்கள்
 
  தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கத்தின் கீழ் வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்குதல்
 
 
 
நிதியுதவி
 
 
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் – மத்திய அரசின் பங்களிப்போடு கூடிய மாநில அரசுத் திட்டம்.
வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கம் – மத்திய மாநில அரசுத் திட்டம்.
 
 
நிதி ஆதாரம்
 
 
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்பு 50:50 என்ற விகிதத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது
 
 
பயனாளிகள்
 
 
தகுதி அளவுகோல் அனைத்து விவசாயிகள்
வருமானம் வரம்பு இல்லை
வயது 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்
இனம் அனைத்து இனம்
நன்மைகள் வகை
  • வேளாண் இயந்திரங்கள் / கருவிகள் வாங்குவதற்கு இதர விவசாயிகளுக்கு 40 சதவிகிதம் அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானியத்தொகை இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாகவும் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் சிறு, குறு, பெண் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவிகிதம் அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானியத்தொகை இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாகவும் வழங்கப்படுகிறது

  • விவசாயிகள் தங்களுக்குத் தேவைப்படும் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளின் வகைகள் மற்றும் மாடல்களை வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையால் அங்கீகாரம் மற்றும் ஒப்புதல் செய்யப்படும் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் தயாரிக்கும் உற்பத்தி நிறுவனங்களிடமிருந்து தங்களின் முழு விருப்பத்தின் பேரில் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்

 
 
அணுக வேண்டிய அலுவலர்
 
 
வருவாய்க் கோட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) மாவட்ட அளவில் உள்ள செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
மண்டல அளவில் உள்ள கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) தலைமைப் பொறியாளர் ,
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
நந்தனம், சென்னை-600 035.
தொலைபேசி எண். 2435 2686, 2435 2622.
 
 
திட்டத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
நிதியாண்டிற்குள் செயல்படுத்தப்படும்.
 
 
திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேதி
 
 
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் – 2007-08.
வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கம் – 2014-15.
 
 
செல்லுபடியாகும் காலம்
 
 
2015-2016 நிதியாண்டு
 
 
திட்ட நோக்கம்
 
 

டிராக்டர், பவர் டில்லர், தானியங்கி நெல் நாற்று நடவு செய்யும் இயந்திரம், தானியங்கி இயந்திரம், பல்வகை பயிர் கதிரறுக்கும் இயந்திரம், விதையிடும் கருவி, நெல் கதிர் அறுக்கும் இயந்திரம், தட்டு வெட்டும் கருவி, கரும்பு சோகை துகளாக்கும் கருவி, வைக்கோல் கட்டு கட்டும் கருவி மற்றும் டிராக்டர் மற்றும் பவர் டில்லரால் இயங்கும் கருவிகள், பூச்சி மருந்து தெளிப்பான்கள் மற்றும் இதர வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை விவசாயிகள் வாங்கி உபயோகிக்கும் பொருட்டு மானியம் வழங்குதல்.