வேளாண்மை பொறியியல் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்புகள்
 
 
  • மின்சக்தி மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட் நிறுவனங்கள் ஒப்புதல் வழங்கல்.

       விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்

  • நெல் அறுவடை இயந்திரம் மானியத்தில் வழங்கிட நிறுவன ஒப்புதல் வழங்குதல் .

       விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்