வேளாண்மை பொறியியல் நிறுவன ஒப்புதல் வழங்கல்
 
 
 • மின்சக்தி மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட் நிறுவனங்கள் ஒப்புதல் வழங்கல்.

    விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்

 • நெல் அறுவடை இயந்திரம் மானியத்தில் வழங்கிட நிறுவன ஒப்புதல் வழங்குதல் .

    விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்

 • பருத்தி எடுக்கும் இயந்திரம் மானியத்தில் வழங்கிட நிறுவன ஒப்புதல் வழங்குதல் .

    விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்

 • இரப்பர் தாள் ரோலர் மற்றும் மொபைல் ஸ்மோக் ஹவுஸ் உற்பத்தி நிறுவன ஒப்புதல் வழங்குதல் .

    விண்ணப்ப படிவம் தரவிறக்கம்