தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் - முகவரிகள்
n
தலைமை அலுவலகம்  
பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
திருமதி.இரர.பேபி
துணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்)
திரு. வி. தெய்வேந்திரன், எம்.இ. (விவ.), (பொ).
தலைமை பொறியாளர் (பொது).
மத்திய பண்டகசாலை  
திரு. K.P.ரகுநாதன்,
உதவி பொறியாளர்,.
திருமதி.சாந்திசுந்தரராமன்,
செயற் பொறியாளர்,.
மாவட்ட அலுவலகங்கள்.
அரியலூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
அரியலூர்

உதவி பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
திரு.ஆர். பத்மராஜன்,
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.) .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
அரியலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.மோகனகிருஷ்ணன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஜெயங்கொண்டம்

இளநிலை பொறியாளர்,.
திரு.என்.ராஜேந்திரன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர், (பொ).
சென்னை
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
சென்னை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. தெய்வேந்திரன்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
கோயம்புத்தூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
கோயம்புத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ். சங்கரன்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கோயம்புத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.P.ஜீவானந்தம்,
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கோயம்புத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு என்.உன்னிகிருஷ்ணன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (பொ).
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
பொள்ளாச்சி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஆர்.ராஜு,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
TWS,
கோயம்புத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம். பாலசந்திரன்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
கடலூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கடலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஜி.இரவீந்திரா
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கடலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஜி.இரவீந்திரா,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சிதம்பரம்

உதவி பொறியாளர்,.
ிரு. எம்.ஆர்.சுகுமார்
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
விருத்தாசலம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. என்.ராஜேந்திரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
தர்மபுரி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தர்மபுரி

திரு. ஆர். நடராஜன்,
செயற் பொறியாளர்
திரு. எஸ்.சிவக்குமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர்,(பொ.)
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தர்மபுரி
திரு. ஆர். நடராஜன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
திரு. ஆர். நடராஜன்
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
அரூர்
திரு. பி.நம்பி,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. ஆர். நடராஜன்
செயற் பொறியாளர்,.
திண்டுக்கல்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திண்டுக்கல்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. முருகதுரை
செயற் பொறியாளர்,,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
திண்டுக்கல்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.வி. முருகதுரை
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
பழனி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.காதர் சுல்தான்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கொடைக்கானல்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. காதர் சுல்தான்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
ஈரோடு
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஈரோடு

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. வெற்றிவேலன்,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஈரோடு

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி.வெற்றிவேலன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கோபி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.பி.கே.பார்திபன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
காஞ்சிபுரம்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நந்தனம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.ராமநாதன்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நந்தனம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி.கே.கணேசன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
காஞ்சிபுரம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. கே.ரெங்கநாதன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மதுராந்தகம்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. கே. பிரசாத்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
கன்னியாகுமரி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நாகர்கோயில்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.ஆனந்தராஜா
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நாகர்கோயில்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எ. நடராஜன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தக்கலை

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. பி.ஆனந்தராஜா
உதவி செயற் பொறியாளர்(பொ).
கரூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கரூர்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு.சி.கே.நாகஜோதி
செயற் பொறியாளர் (பொ.)
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கரூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. கே.அறிவழகன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
குளித்தலை

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. கே.அறிவழகன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c .
கிருஷ்ணகிரி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கிருஷ்ணகிரி
திரு. அ. வேணுகோபால்
செயற் பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.சிவக்குமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர் (பொ.).
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
கிருஷ்ணகிரி
திரு. அ. வேணுகோபால்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c .
திரு. அ. வேணுகோபால்
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
ஓசூர்
திரு. பி. நம்பி,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
திரு. அ. வேணுகோபால்
செயற் பொறியாளர்,.
மதுரை
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மதுரை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம். யுவராஜ்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மதுரை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.K.ரஞ்சித்குமரர்,
செயற் பொறியாளர்
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மதுரை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. கே.ரஞ்சித்குமார்
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
வேளாண் கருவிகள் பணிமனை வளாகம்,
மதுரை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ். இராஜேந்திரன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
உசிலம்பட்டி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.எஸ். இராஜேந்திரன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர் (பொ) .
நாகப்பட்டினம்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நாகப்பட்டினம்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. S.K.மணிவண்ணன்,
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நாகப்பட்டினம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.எம்.ஆர். சுகுமார்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மயிலாடுதுறை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.ஆர். சுகுமார்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
நாமக்கல்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
நாமக்கல்
திரு. S.மச்சிசாக்கன்
செயற் பொறியாளர்,.
திரு.எஸ்.சிவக்குமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
நாமக்கல்
திரு. S.மச்சிசாக்கன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (பொ.).
திரு. S.மச்சிசாக்கன்்
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
திருசெங்கோடு
திரு. பி.கே.பார்த்திபன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர் , i/c .
திரு. S.மச்சிசாக்கன்்
செயற் பொறியாளர்,.
பெரம்பலூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
பெரம்பலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. சி.கே.நாகஜோதி
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
பெரம்பலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. என்.இராஜேந்திரன்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
புதுக்கோட்டை
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
புதுக்கோட்டை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.எம்.ராஜேந்திரன்,
செயற் பொறியாளர்
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
புதுக்கோட்டை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.அப்துல்நசீர்.
உதவி செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
அறந்தாங்கி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி. காமராஜ்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
இராமநாதபுரம்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
இராமநாதபுரம்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எஸ். முகமதுஅலி,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
இராமநாதபுரம்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எஸ். முகமதுஅலி
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
பரமக்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எச், மனோகர் HSS
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
சேலம்
,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
சேலம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சேலம்
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
செயற் பொறியாளர்,.
திரு.எஸ்.சிவகுமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சேலம்
திரு. எம்.பச்சியப்பன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஆத்தூர்
திரு. சி. குணசேகரன்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மேட்டூர்
திரு. எம்.பச்சியப்பன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சங்ககிரி
திரு.சி.குணசேகரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c.,
திரு. எஸ்.சிவகுமார்
செயற் பொறியாளர்,
சிவகங்கை
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சிவகங்கை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. கேசவன்,
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சிவகங்கை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. H.மனோகர்ஹென்றி சத்தியசீலன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
காரைக்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி.கேசவன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
தஞ்சாவூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
தஞ்சாவூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஆர். மணி
கண்காணிப்புப் பொறியாளர்,
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தஞ்சாவூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. அ. ஆரோக்கியசாமி
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தஞ்சாவூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.மோகனகிருஷ்ணன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கும்பகோணம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.இளங்கோவன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
பட்டுக்கோட்டை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. அ.ஆரோக்கியசாமி
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதகமண்டலம்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
உதகமண்டலம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. டி.லூர்து அரோக்கியகுமார்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
உதகமண்டலம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.கே.சங்கர்லால்,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
உதகமண்டலம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ். பிரபு
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கூடலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி.எஸ், பன்னீர் செல்வம்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
தேனி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தேனி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.பாலச்சந்திரன்,
செயற் பொறியாளர்,,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தேனி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எ.எஸ்.என்.சிவசாமி,
உதவி செயற் பொறியாளர், ,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
உத்தமபாளையம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ். ஈஸ்வரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், ,
திருவள்ளூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவள்ளூர்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. பி. ஆதித்தன்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவள்ளூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. கே.ரெங்கநாதன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருத்தணி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எ. கலீல் அகமத்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
பொன்னேரி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. என்.பிரதாபன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திருவண்ணாமலை
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவண்ணாமலை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.எஸ்.இன்பநாதன்,
செயற் பொறியாளர்(பொ.)
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவண்ணாமலை

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எம்.கே.தசரதன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஆரணி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எம்.கே.தசரதன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திருவாரூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவாரூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. துரைசாமி.
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருவாரூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.பி.கண்ணன்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
மன்னார்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.இளங்கோவன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்(பொ.) .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.), - TWS
திருவாரூர்

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. பி. கண்ணன் ,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திருநெல்வேலி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)),
திருநெல்வேலி

உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. எம்.யுவராஜ்,
கண்காணிப்புப் பொறியாளர்,(பொ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருநெல்வேலி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.பாலசந்திரன்,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருநெல்வேலி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.கணேசன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
TWS
திருநெல்வேலி

கண்காணிப்பாளர்
திரு. எஸ். கணேசன்
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
சேரன்மாதேவி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. இ.காந்திமதிநாதன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தென்காசி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எ.நடராஜன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
திருப்பூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருப்பூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. K.நாகராஜன்,
செயற் பொறியாளர்,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
திருப்பூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. K.நாகராஜன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
தாராபுரம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஆர்.ராஜு
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.)
உடுமலைப்பேட்டை

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஆர்.ராஜு,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c., .
திருச்சி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
திருச்சி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.என்.லோகநாதன்
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
வேளாண்மைப் பொறியியல் பயிற்சி மையம்
திருச்சி

உதவி பொறியாளர்,.

திரு E. இராஜேந்திரன்,
செயற் பொறியாளர்,.
, செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருச்சி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.முருகேசன்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருச்சி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. எம். ஏ.ஹர்ஷவர்தனன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
Tractor Workshop
திருச்சி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.எம். ஏ.ஹர்ஷவர்தனன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
முசிறி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. வி.இராஜேந்திரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
இலால்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி. இராஜேந்திரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
கணக்கு அலுவலர் - தணிக்கை
திருச்சி

கண்காணிப்பாளர்.
திரு. எஸ்.இருளாண்டி
கணக்கு அலுவலர்.
தூத்துக்குடி
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தூத்துக்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. கே.நடராஜன்,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
தூத்துக்குடி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம். சிதம்பரேசன்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருசெந்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம். சிதம்பரேசன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கோவில்பட்டி

இளநிலை பொறியாளர்.
திரு. டி.ஆர்.கணேஷ் பாபு,
உதவி செயற் பொறியாளர்,
வேலூர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
வேலூர்

உதவி செயற் பொறியாளர், .
திரு. எஸ். அறிவழகன்,
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
வேலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.எஸ்.இன்பநாதன்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
வேலூர், .,

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எம்.எஸ்.இன்பநாதன்
உதவி செயற் பொறியாளர்,i/c .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
வாலாஜாபேட்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.ஜி. கோவிந்தராஜ்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருப்பத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.ஜி.கோவிந்தராஜ்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
GTWS
வேலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. R.பத்மநாபன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
விழுப்புரம்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
விழுப்புரம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. பி.வி. சுப்ரமணியன்,
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
விழுப்புரம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு.G.அமுதன்,
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
விழுப்புரம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.சார்லஸ்
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திண்டிவனம்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எஸ்.சார்லஸ்,
உதவி செயற் பொறியாளர், .
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
கள்ளக்குறிச்சி

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஜி.சேகரன்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
திருக்கோவிலூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. எச்.மகாதேவன்
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
விருதுநகர்
தலைமை அலுவலர் பொது தகவல் அலுவலர் (பொ. த. அ.) மேல்முறையீட்டு அலுவலர் (மே. அ.)
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், (AE),
விருதுநகர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. வி.துமுருகதுரை,
கண்காணிப்புப் பொறியாளர், .(பொ)
செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
விருதுநகர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. அ.ஆறுமுகநயினார்
செயற் பொறியாளர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
விருதுநகர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஐ. டிகுரூஸ் மோகனசுந்தர்,
உதவி செயற் பொறியாளர், i/c.,
உதவி செயற் பொறியாளர், (வே.பொ.து.),
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

உதவி பொறியாளர்,.
திரு. ஐ. டிகுரூஸ் மோகனசுந்தர்,
உதவி செயற் பொறியாளர்,